Maestro

Hur jag blev intresserad av katter.
Jag har alltid varit intresserad av katter. Innan jag började med raskatter, hade jag en sällskapskatt, ett slags halvlånghår, en blå hona. Jag älskade siameser från första sekunden jag såg dem. Det var på bio, där siamesen hade en karaktärsroll. Den var brunmaskad liksom min första
siames och det är fortfarande min favoritfärg.

Raser, som jag har fött upp:
Siames, Russian Blue, Orientaler, och Exotics, plus några perserkattungar i kullar från min Exotic hona.

Hur jag blev intresserad av att bli domare.
Jag tyckte om att gå assistent och blev väldigt intresserad av att lära mig mer om katter och hur raskatter skulle se ut.

Mina favoritraser.
Naturligtvis är mina egna raser en slags favoriter, men jag känner väldigt mycket för andra raser också. Kanske har Russian Blue en speciell plats i mitt hjärta. När jag dömmer, känner jag, att jag inte har några favoriter. Jag är väldigt intresserad av alla katter och raser och jag älskar dem verkligen alla.

Vad jag gillar eller inte gillar på utställningar.
Jag vill gärna vara en del av allt. Titta på de underbara katterna. Det är en speciell atmosfär. Det värsta är, när jag måste göra några ägare olyckliga, och tex hålla inne ett cetifkat av någon anledning.

How I got interested in cats.
Have allways been interested in cats. Before I started with pedigree cats, I had a pet, sort of semilonghair, a blue female. I loved Siamese cats from the very first moment I saw one. The first one was in a movie, the siamese was one of the caractares. This one was an sealpoint, and the same colour was my first siamese, and it still is my favorite colour.

Breeds I have bred:
Siameses, Russian Blue, Orientals, and Exotics, plus some kittens of Persians in the litters from my Exotic female.

How I got interested in being a judge.
I liked to work as a steward, and got very interested, and wanted to learn more about cats, and how they should look.

My favourite breed.
Of course, my own breeds are a kind of favorites, but I feel very much for many other breeds. Maybe Russian Blues have a special place in my heart. When I am judging, I feel that I don't have any favorites. I am very interested in all cats and breeds, and I really love them all.

What I like or not like at shows.
I like to be a part of it all. Look at all the wonderful cats. It is a special atmosphere. The worst is, when I have to do some owners unhappy, and for example withhold a certificat for some reason.


San-T-Ree Xander

        

        

  

 

Webmistress: Maud Dickson - Pirot